تبلیغ در رحله بیوتی

۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
Platinum Package
 • پروفایل ویژه به همراه تمامی خدمات و امکانات
 • پوستر پروفایل
 • ویدئو و تیزر تبلیغاتی٬ خدمات کلینیک٬ سالن و مراکز زیبایی ( ۲ ویدئو )
 • نمایش ۵۰ عکس در پروفایل
 • عکاسی و فیلم برداری
 • ارسال ۶۰۰۰ پیامک تبلیغاتی (انتخاب زمان بندی و محدوده به عهده مشتری می باشد)
 • نمایش محدوده قیمت٬ رویداد٬ اطلاعات مکانی٬ نمایش ساعت کاری٬ نمایش شبکه های اجتماعی٬ ارائه آمار و نظرسنجی مشتریان
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی رحله بیوتی و رحله آنلاین به مدت یک ماه (به روز رسانی هر هفته یکبار)
 • قرارگیری پروفایل در لیست آگهی های ویژه به مدت یک هفته)
 • بعد از اتمام آگهی ویژه٬ آگهی بنر به مدت یک ماه در جایگاه شماره ۳ صفحه اصلی فعال خواهد شد.(بنر به پروفایل لینک می گردد.)
 • ترجمه به ۲ زبان ( عربی٬ انگلیسی )
 • SEO سایت
۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
Golden Package
 • پروفایل ویژه
 • پوستر پروفایل
 • ویدئو و تیزر تبلیغاتی٬ خدمات کلینیک٬ سالن و مراکز زیبایی ( ۱ویدئو )
 • نمایش ۳۰ عکس در پروفایل
 • عکاسی و فیلم برداری
 • نمایش لوگو٬ نمایش محدوده قیمت٬ اطلاعات مکانی٬ نمایش ساعت کاری٬ نمایش شبکه های اجتماعی٬ ارائه آمار و نظرسنجی مشتریان
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی رحله بیوتی و رحله آنلاین به مدت یک ماه (به روز رسانی هر هفته یکبار)
 • قرارگیری پروفایل در لیست آگهی های ویژه به مدت یک هفته)
 • بعد از اتمام آگهی ویژه٬ آگهی بنر به مدت ۲ هفته در جایگاه شماره ۴ صفحه اصلی فعال خواهد شد. (بنر به پروفایل لینک نمی گردد.)
 • ترجمه به ۲ زبان ( عربی٬ انگلیسی )
 • SEO سایت
۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
Silver Package
 • پروفایل سالن ها و مراکز زیبایی
 • پوستر پروفایل
 • ویدئو و تیزر تبلیغاتی٬ خدمات کلینیک٬ سالن و مراکز زیبایی ( ۱ویدئو )
 • نمایش ۱۵ عکس در پروفایل
 • نمایش محدوده قیمت٬ اطلاعات مکانی٬ نمایش شبکه های اجتماعی٬ ارائه آمار و نظرسنجی مشتریان
 • تبلیغات در شبکه های اجتماعی رحله بیوتی و رحله آنلاین به مدت یک ماه (به مدت یک هفته)
 • قرارگیری پروفایل در لیست آگهی های ویژه به مدت یک هفته)
 • SEO سایت
۱ Banner Position
 • جایگاه ۱
 • بنر صفحه اصلی: ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • در صورت رزرو جایگاه بنر صفحه اصلی رحله بیوتی (پروفایل ۱ ساله (Gift) ارائه می گردد.)
 • پروفایل ارائه شده به اسلایدر اصلی متصل (Link) می گردد.
 • مدت اعتبار بنر اصلی اسلایدر ۷ روز می باشد.
 • امکانات پروفایل سالن ها و مراکز زیبایی
 • پوستر پروفایل
 • ویدئو و تیزر تبلیغاتی٬ خدمات کلینیک٬ سالن و مراکز زیبایی ( ۱ ویدئو )
 • نمایش ۵ عکس در پروفایل
 • اطلاعات مکانی
 • SEO سایت
۲ Banner Position
 • جایگاه ۲
 • بنر ۲ ستون : قیمت هر بلوک ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۷۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۸۵۰/۰۰۰ تومان ( بنر ۳ ستون همراه با توضیحات )
 • بنر ۴ ستون : قیمت هر بلوک ۶۰۰/۰۰۰ تومان
۳ Banner Position
 • جایگاه ۳
 • بنر ۲ ستون : قیمت هر بلوک ۹۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۶۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۷۵۰/۰۰۰ تومان ( بنر ۳ ستون همراه با توضیحات )
 • بنر ۴ ستون : قیمت هر بلوک ۵۰۰/۰۰۰ تومان
۴ Banner Position
 • جایگاه ۴
 • بنر ۲ ستون : قیمت هر بلوک ۸۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۵۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۶۵۰/۰۰۰ تومان ( بنر ۳ ستون همراه با توضیحات )
 • بنر ۴ ستون : قیمت هر بلوک ۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵ Banner Position
 • جایگاه ۵
 • بنر ۲ ستون : قیمت هر بلوک ۷۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۴۰۰/۰۰۰ تومان
 • بنر ۳ ستون : قیمت هر بلوک ۵۵۰/۰۰۰ تومان ( بنر ۳ ستون همراه با توضیحات )
 • بنر ۴ ستون : قیمت هر بلوک ۳۰۰/۰۰۰ تومان
Descriptions
 • مدت اعتبار بنر ها یک ماه می باشد.
 • آن دسته از سالن ها و کلینک هایی که دارای پروفایل در سایت رحله بیوتی هستند، بنرهای درخواستی به پروفایل متصل (Link) می گردد.
 • در صورت رزرو همه ستون های هر ردیف٬ ۱۰ درصد از هزینه های بنرهای بعدی در ستون همان ردیف کسر خواهد شد.